• Vrijdag 1 januari : nieuwjaarsdag
 • Maandag 4 januari : vervanging 1 mei
 • Maandag 15 maart : vervanging 11 juli
 • Maandag 5 april : paasmaandag   
 • Donderdag 13 mei : Hemelvaartsdag   
 • Vrijdag 14 mei : compensatiedag
 • Maandag 24 mei : Pinkstermaandag   
 • Woensdag 21 juli : Nationale feestdag
 • Maandag 16 augustus : compensatiedag
 • Woensdag 1 september : compensatiedag 
 • Vrijdag 24 september : vervanging 15 augustus
 • Maandag 1 november : Allerheiligen
 • Donderdag 11 november : Wapenstilstand
 • Vrijdag 12 november : compensatiedag
 • Vrijdag 24 december : vervanging 25 december 
 • Vrijdag 31 december : vervanging 1 januari 2022
Sluitingsdagen Kalender