Green Deal Anders Verpakt

Green Deal Anders Verpakt - Eénmalige verpakkingen terug dringen

In 2022 ging de Green Deal Anders Verpakt van start. Meer dan 80 bedrijven, organisaties en overheden ondertekenden een overeenkomst om op drie jaar tijd de hoeveelheid éénmalige verpakkingen drastisch te reduceren. 90 projecten werden inmiddels ingediend met als doel diensten en/of verpakkingen te gaan herdenken richting preventie en hergebruik. Om deze omschakeling een extra duw in de rug te geven, lanceerde de Stuurgroep van de Green Deal Anders verpakt in juni 2022 een projectoproep waarbij beloftevolle projecten op financiële ondersteuning konden rekenen. Na een selectieprocedure kunnen 6 projecten aan de slag met deze extra middelen.

Lees meer
Banderolleren

Banderolleren - Eenvoudig en snel producten bundelen

Nieuw in ons gamma van verpakkingstechnieken is het banderolleren. Met deze techniek wordt een minimale hoeveelheid plastiek gebruikt om producten te bundelen. Dit betekent natuurlijk ook een kostenbesparing op verpakkingsmateriaal.
Een bedrukte band betekent extra toegevoegde waarde. Allerlei informatie kan op die manier gecommuniceerd worden : merknaam, productinformatie, ingrediënten, promotekst, ...
Des te meer een product in het oog springt, des te sneller zal de klant dit uit het rek nemen !

Octrooi

Octrooi krimpmachine voor bio-composteerbare folie

MIVAS trekt volop de kaart van de circulaire economie om op vlak van milieu-impact op een positieve manier te kunnen bijdragen aan de noodzakelijke verduurzaming van productie- en consumptieprocessen . Dit willen we doen door zowel voor de bio-cyclus (bio-composteerbare materialen) als de technische cyclus (hergebruik, recyclage en bio-based) op zoek te gaan naar nieuwe circulaire verpakkingssystemen in samenwerking met verschillende partijen : klanten, leveranciers en wetenschappers (Universiteit Antwerpen).
Innovatie ligt hiervoor aan de basis. Zo heeft MIVAS een nieuwe krimpmachine ontwikkeld die bio-composteerbare folies kan krimpen. Iets wat voordien niet mogelijk was door de impact van de hitte van een gewone krimptunnel op het materiaal. Hiervoor hebben we sinds april 2021 een octrooi in handen.