MIVAS biedt aan langdurig uitkeringsgerechtigde werklozen met psychische, medische of sociale problemen de mogelijkheid te wennen aan het arbeidsproces.

Dit project noemt men “arbeidszorg meerbanenplan”.

De betrokken werkloze persoon leert in een voor hem ontwikkeld traject te werken op een gestructureerde manier binnen een arbeidsmatige setting.

Onze dienst arbeidszorg organiseert ook observatie- en activeringsstages.

Tot de aangeboden activiteiten behoren

  • Hulp in de refter/cafetaria van onze verschillende vestigingen

  • Inschakeling in de technische dienst of klusjesdienst

  • Groenzorg

  • Ondersteuning van de poetsdienst

  • Hulp in onze wasserij

  • Afvalverwerking

Contact en info

Marthe Landuydt
T: +32 (0)3 491 07 50
Marthe.Landuydt@mivas.be