Missie

MIVAS biedt tewerkstelling op maat aan personen met een arbeidsbeperking. Deze arbeidsbeperking kan zowel persoons- als maatschappijgebonden zijn.

In een ruimer kader neemt MIVAS diverse initiatieven tot bevordering van de arbeidsintegratie van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Missie Visie

Visie

 • Het maatwerk wordt georganiseerd binnen een bedrijfsmatige exploitatie met een volwaardig bedrijfsmanagement en dient aan te sluiten bij de capaciteiten van de personen met een arbeidsbeperking.
 • MIVAS streeft naar een evenwichtige verhouding van economische en sociale aspecten, terug te vinden in de totaliteit en in ieder onderdeel van de werking.
 • Dit betekent dat MIVAS voor zijn klanten een betrouwbare partner wil zijn, sterk in service en kwaliteit, en met aandacht voor de noden van de opdrachtgever.
 • Het tegemoet komen aan de noden van de klanten mag nooit ten koste gaan van het welbevinden en de ontplooiing van de personen met een arbeidsbeperking.
 • Beschikbare plaatsen worden bij voorrang toegewezen aan de personen met een arbeidsbeperking, met specifieke aandacht voor zwakke werknemers.
 • Tevens wordt vermeden dat de verruiming van de doelgroep leidt tot verdringing van personen met een persoonsgebonden arbeidsbeperking.
 • Omkaderingsleden combineren productieve competenties met sociaal engagement.
 • Geïnspireerd door de kwaliteitsprincipes van EFQM werd en wordt een procesmodel ontwikkeld, waarin personeelsgerichte en productiegerichte procedures, met inbegrip van veiligheidspreventie en milieu, worden geïntegreerd.
 • Het engagement tot het naleven van deze procedures en het continue streven naar verbetering bezorgt MIVAS een kwaliteitsetiket, dat zekerheid biedt zowel voor de opdrachtgevers als voor de uitvoerders van het werk.
 • MIVAS werkt bestendig aan een positief imago en wil zich profileren als een professionele organisatie die innovatie stimuleert en toonaangevend is in de sociale economie.
 • MIVAS wil een financieel solide organisatie zijn.
 • De regelmatige opvolging van de financiële gegevens laat toe tendensen en trends te detecteren die een leidraad vormen voor sociaal-economische beslissingen die ook de continuïteit bestendigen.

Waarden

 • Onze aanpak is gericht op persoonlijke groei.
 • MIVAS voert een duurzaam personeelsbeleid, waardoor werknemers de kans hebben zich te ontplooien en te ontwikkelen.
 • We streven naar een sfeer van openheid en samenhorigheid.
 • Zo creëren we gelijke kansen voor iedereen, ongeacht handicap, origine, levensovertuiging of seksuele voorkeur.
 • We willen flexibel werken. MIVAS is een maatwerkbedrijf in al zijn facetten; we spelen flexibel in op de noden van de werknemers, maar ook van de opdrachtgevers.
 • Onze aanpak getuigt van kwaliteit en zal steeds het evenwicht zoeken tussen het sociale en het economische.
 • We bieden kwalitatieve professionele ondersteuning aan de werknemers, maar stellen tevens hoge kwaliteitsnormen voor de uitvoering van de opdrachten. De betrachting om hiertussen een gezond evenwicht te bieden is een bestendige uitdaging.
Poster Ethisch Ondernemen

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging in een aangenaam kader?

Verpakkingswerk of andere activiteiten uitbesteden?

Contacteer ons voor een afspraak of offerte.