Applausdag

Tientallen fietsers genoten van een luid applaus toen ze MIVAS voorbij reden, op de Nationale Applausdag voor Fietsers!