Chez Blanche

Chez Blanche, VitraPack en Mivas, respectievelijk chocolatier, verpakkingsproducent en wij als maatwerkbedrijf, zijn verheugd onze samenwerking in de verf te kunnen zetten! En dit met een duurzame verpakking voor chocolade nl. de papieren flowpack i.p.v. de conventionele plastic flowpackfolie.

De aankomende wetgeving waarin staat dat tegen 2030 alle plastic verpakkingen op de Europese markt ofwel herbruikbaar ofwel recycleerbaar moeten zijn en ook de maatschappelijke druk die hiermee gepaard gaat, heeft ook Mivas aangezet om op zoek te gaan naar alternatieven.

Vanuit ecologisch perspectief hebben wij reeds veel ingezet op het reduceren van het aantal lagen verpakkingsfolie en zijn zo door technologische optimalisatie van machines, processen en materialen gekomen tot een bijna halvering van ons plastic folieverbruik. De impact van deze reductie op het milieu is reeds aanzienlijk maar nog altijd onvoldoende! Het is dan ook in samenwerking met onze leveranciers en klanten dat Mivas samen op zoek wil naar een ecologische en circulaire oplossing.

Terwijl een maatwerkbedrijf meestal louter als ‘uitvoerder’ wordt ingeschakeld, heeft Mivas besloten de rol van ‘actor’ op te nemen om zo een actieve rol te spelen binnen het verpakkingswezen. Mivas gaat daarom zelf op zoek naar alternatieve verpakkingsmogelijkheden!

Zo werden er testen gedaan voor het flowpacken in papierfolie en dit in nauwe samenwerking met VitraPack (Wommelgem).

Na de nodige trial and error en mits enkele aanpassingen aan onze flowpackmachine blijkt dit te lukken.

Het was dan alleen nog wachten op de juiste klant die de stoute schoenen durfde aan te trekken. En dit was Jean Galler van Chez Blanche! Samen met VitraPack hebben we een verpakking mogen verwezenlijken die de kwaliteit van zijn chocolade nog meer onderstreept door de ontwikkeling van een duurzame verpakking !

https://www.chezblanche.net/

https://www.vitrapack.be/